طرح تکمیل سبد محصولات سپیدار از تاریخ ٢۴ دی الی ۵ بهمن

طرح تكميل سبد محصولات سپيدار از تاريخ ٢٤ دي الي ٥ بهمن

طرح تکمیل سبد محصول نرم افزار سپیدار

۲۴ دی ماه تا ۵ بهمن ماه

تکمیل بسته مشتریان فعلی با زیر سیستم های جدید داشبورد و تنخواه

معرفی باندل های تخفیفی

باندل ۱
سیستم دریافت و پرداخت+تنخواه

❖ باندل پیشنهادی: سیستم دریافت و پرداخت + تنخواه
❖ مشتریانی که امکان استفاده از این باندل را دارند:

 • مشتریان تک سیستم (حسابداری)
 • مشتریان دو سیستم (حسابداری+سیستم انبار)
 • مشتریان دو سیستم (حسابداری+حقوق و دستمزد)
 • مشتریان دو سیستم (حسابداری+پیمانکاری)

❖ سایر سیستم های پیشنهادی: سیستم انبار – سیستم مشتریان و فروش – سیستم حقوق و دستمزد – سیستم تولید

باندل ۲
❖ باندل پیشنهادی: داشبورد + تنخواه
❖ مشتریانی که امکان استفاده از این باندل را دارند:

 • ✓ مشتریان سه سیستم (حسابداری+دریافت و پرداخت+انبار)
 • ✓ مشتریان چهار سیستم (حسابداری+دریافت و پرداخت+انبار+مشتریان و فروش)
 • ✓ مشتریان چهار سیستم (حسابداری+دریافت و پرداخت+ انبار+حقوق و دستمزد)
 • ✓ مشتریان چهار سیستم (حسابداری+دریافت و پرداخت+انبار+پیمانکاری)
 • ✓ مشتریان پنج سیستم و بیشتر

❖ سایر سیستم های پیشنهادی: سیستم مشتریان و فروش – سیستم حقوق و دستمزد – سیستم تولید – سیستم سفارشات
سیستم پخش گرم و سرد

 • ✓ مشتریان دو سیستم (حسابداری+دریافت و پرداخت)
 • ✓ مشتریان سه سیستم (حسابداری+دریافت و پرداخت+حقوق و دستمزد)
 • ✓ مشتریان سه سیستم (حسابداری+دریافت و پرداخت+پیمانکاری)
 • ✓ مشتریان چهار سیستم (حسابداری+دریافت و پرداخت+حقوق و دستمزد+پیمانکاری)

❖ سایر سیستم های پیشنهادی: سیستم مشتریان و فروش – سیستم حقوق و دستمزد

میزان تخفیف طرح تکمیل سبد محصول بر اساس سیستم

زیر سیستم تنخواه به همراه سیستم دریافت و پرداخت10٪
زیر سیستم گزارش های مدیریتی و زیر سیستم تنخواه10٪
زیر سیستم تنخواه و سیستم دریافت و پرداخت به همراه یک سیستم15٪
زیر سیستم تنخواه و سیستم دریافت و پرداخت به همراه دو سیستم15٪
زیر سیستم تنخواه و زیر سیستم گزارش های مدیریتی به همراه یک سیستم15٪
زیر سیستم تنخواه و زیر سیستم گزارش های مدیریتی به همراه دو سیستم15٪
زیر سیستم تنخواه و زیر سیستم گزارش های مدیریتی به همراه سه سیستم و بیشتر20٪
زیر سیستم تنخواه و دریافت و پرداخت به همراه سه سیستم و بیشتر20٪

نکته:

این طرح شامل موارد زیر نمی گردد:

 1. کاربر و دیتا و قفل مشاهده
 2. تمامی زیر سیستم ها بغیر از زیر سیستم تنخواه و گزارش های مدیریتی
 3. سیستم مدیریت تردد اثر انگشت و تشخیص چهره
 4. سفارشات جدیدی که از تاریخ 24 دی ماه الی 5 بهمن ماه فاکتور آنها صادر شده باشد.
 5. لازم بذکر است طبق روال گذشته 10 %تخفیف مازاد بر روی پخش دوم و پایوفای اضافه اثر انگشت یا تشخیص چهره اعمال می گردد.

با تشکر از توجه شما