حسابداری مالی

مفهوم حسابداری مالی :

حسابداری مالی (financial accounting) به معنی  ثبت، خلاصه نویسی و گزارش معامله های انجام شده می باشد؛ که برای به دست آوردن تصویر درست و دقیقی از وضعیت مالی کسب و کار و شاخص های کمی از عملکردهای درونی و بیرونی سازمان انجام می شود و برای تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است.

این وظایف که سیستم حسابداری مالی آنها را داراست مهم ترین وظیفه یک سیستم حسابداری می باشد. برای استفاده از سیستم حسابداری مالی می توان اطلاعات مالی مرتبط با همه قسمت های شرکت و سازمان را جمع آوری، طبقه بندی و سامان دهی کرد.

ویژگی سیستم حسابداری مالی :

 •  ایجاد کدهای حساب به روش درختی و نامحدود
 • توضیح گروه های تفصیلی شناور بصورت نامحدود
 • صدور سند تعدیل ماهیت
 • هشدارخلاف چگونگی حساب و کنترل ویژگی‌ های حساب درموقع صدور سند
 • تعریف دسته اسناد و گروه بندی اسناد
 • دریافت اتوماتیک اسناد از سایر سیستم‌ ها
 • دریافت پیوست اسناد حسابداری به روش فایل‌ های الکترونیکی
 • تدوین خلاصه سند برای تنظیم دفاتر قانونی
 • جست ‌وجو در اسناد بر اساس کلیه‌ فیلدهای سند حسابداری

و…

هدف اصلی حسابداری مالی تهیه صورت های مالی شامل :

 • ترازنامه ها
 • صورت های سود و زیان
 • به دست آوردن وجوه نقد

می باشد.

تعیین مالیات بر درآمد از موضوعات مهم در حسابداری مالی به شمار می رود که به شناخت سود خالص به طور دقیق نیاز دارد. این شناخت با تهیه صورت های مالی و جمع آوری و نگهداری حساب ها و دفتر ها به دست می آید. بنابراین یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورت های مالی دولت می باشد. دیگر استفاده کنندگان مالی به عنوان مثال فروشندگان، مشتریان، بانک ها، سرمایه گذاران و … می باشند.

مزایای نرم افزار حسابداری مالی :

 • بالا بردن سرعت و دقت در مواقع ثبت وقایع مالی
 • داشتن فرم های ساده و مشابه در تمام سیستم ها
 • صدور سند اتوماتیک دقیق و سریع از دیگر سیستم ها
 • امکان انتقال از اسناد بین دفاتر مالی و ایجاد دفتر ترکیبی
دسته بندی مقاله : آموزش حسابداری

نظرات کاربران