تفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی و بازرگانی ؛

تفاوت ها و شباهت هایی که در حسابداری دولتی و بازرگانی باید بدانید

تمامی واحدهای اقتصادی، که به طور مستقیم و غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولتی، نهادها و سازمان های عمومی قرار داشته، به قصد انتفاع یا بدون قصد انتفاع فعالیت می کنند، موسسات بخش

عمومی ایران را تشکیل می دهند.

سازمان های دولتی، مانند: وزارتخانه ها، شهرداری ها و مرکزیت نهادهای غیر دولتی عمومی مانند: بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و نظایر این ها موسسه هایی هستند که در بخش عمومی

بوده، بدون قصد انتفاع، خدمات خود را ارائه می دهند.

شرکت های دولتی و شرکت های تابعه نظیر بنیادها، سازمان های اجتماعی، شرکت های وابسته به شهرداری ها و بانک ها که در بخش عمومی به قصد انتفاع، فعالیت خود را از راه امور خدماتی،

بازرگانی یا تولیدی پی می گیرند.

روش حسابداری در شرکت های دولتی بر مبنای مفاهیم حسابداری دولتی انجام می گیرد، یک شرکت یا سازمان دولتی ممکن است به انواع فعالیت های بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری و خدماتی اشتغال

داشته باشند. عمده تفاوت شرکت های دولتی و خصوصی استفاده از منابع مالی جهت پیشبرد اهداف آنهاست.

برای مثال در شرکت های دولتی بودجه یک سازمان از منابع مالی تامین شده نظیر مالیات ها است اما در شرکت های خصوصی منابع مالی از سرمایه های نقدی و غیر نقدی شرکا و سهامداران تشکیل

می شود.

تعریف کالا

کالا یا مال التجاره شامل اجناس یا محصولاتی است که موسسه به قصد فروش آنها را خریداری می کند. یک موسسه بازرگانی اگر کالای خود را مستقیم به مصرف کنندگان بفروشد، آن را خرده فروش و اگر کالای خود را به فروشندگان و موسسه های بازرگانی کوچک تر عرضه کند، آن را عمده فروش می نامند.

فروشگاه ها و موسسات عرضه کننده مواد و کالای خوراکی، بهداشتی، پوشاک و لوازم منزل و موسسه هایی که به کار خرید و فروش مواد و کالای صنعتی می پردازند، نمونه هایی از موسسه های

بازرگانی هستند.

در موسسات بازرگانی دولتی، فروش کالاها و محصولات اغلب بر اساس آیینامه ها و طی تشریفات قانونی از قبیل مزایدات و مناقصات صورت می پذیرد.

حسابداری بازرگانی چیست؟ رایج‌ترین نوع حسابداری

موسسات بازرگانی موسساتی هستند که به امر خرید و فروش کالا (مواد خام، محصولات کشاورزی و یا کالای ساخته شده) اشتغال دارند. مانند فروشگاه ها، تجارتخانه ها، و غیره. یک موسسه بازرگانی

می تواند به صورت خرده فروش یا عمده فروش باشد.

مهم‌ترین اصول حسابداری بازرگانی

اصول حسابداری بازرگانی در شرکت ها و مجموعه هایی که فعالیت های بازرگانی انجام می دهند، روند خاصی را طی می کند و به طور کلی از دو نوع سیستم ثبت در حسابداری استفاده می کنند:

 • سیستم های ادواری: در این سیستم ثبتی در پایان سال با شمارش میزان کالا و قیمت آن ، موجودی پایان دوره یکساله و موجودی ابتدای سال بعد در دفاتر قانونی ثبت می گردد.
 • سیستم های دائمی: در این روش به دلیل اینکه در هر پروسه خرید و فروش کالا، حساب موجودی کالا بدهکار و بستانکار می شود و مقدار و بهای آن ثبت می گردد در هر زمان می توان میزان موجودی کالا را به صورت دقیق و کامل در دفاتر قانونی حسابداری شرکت درج کرد.

حسابداری دولتی چیست؟

حسابداری دولتی آن بخش از حسابداری است که به ثبت و طبقه بندی فعالیت های مالی و تهیه صورت های مالی در سازمان  های دولتی به منظور اعمال کنترل های بودجه ای، مالی و قانونی، تعیین

هزینه های اجرای برنامه ها و طرحهای مصوب، تعیین هزینه های خدمات ارائه شده و تطبیق درآمدها و منابع مالی با مصارف و هزینه ها می پردازند.

آشنایی با مهم‌ترین اصول حسابداری دولتی

اصول به مجموعه قواعد کلی گفته می شود که راهنمای علمی حسابداران در ثبت، نگهداری حسابها و تنظیم گزارشهای مالی می باشد.

اصول متداول حسابداری دولتی، مجموعه ای از مفروضات اساسی، استاندارها، نظریه ها و معیارها و قواعد کلی و عملی حاکم و ناظر بر انجام ثبت و طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی و تهیه

صورتهای مالی سازمان های دولتی است، که بعد از مطالعات و بررسی های علمی فنی و حرفه ای توسط کمیته ها شوراها و انجمن های حرفه ای بین المللی و مراجعه قانونی هر کشور تهیه و بعد از

تصویت جهت اجرا به سازمان های دولتی اعلام می شود.

اصول مذکور مانند اصول و موازین کلی حسابداری به علت ارتباط با اوضاع اقتصادی، مقتضیات زمانی و قوانین و مقررات مالی کشورها همیشه در حال تغییر و تحول و تکامل تدریجی است.

در هر شرکتی از چه نوع حسابداری استفاده کنیم؟ بازرگانی یا دولتی؟

اینکه در هر شرکتی از نرم افزار حسابداری بازرگانی استفاده کنیم، یا نرم افزار حسابداری دولتی، بستگی به نوع مالکیت شرکت و  زمینه فعالیت شرکت مورد نظر دارد.

شرکت هایی که فعالیت هایی در زمینه خرید و فروش کالا دارند، می توانند از نرم افزارهای حسابداری بازرگانی استفاده کنند، و محدودیتی برای استفاده از آنها در شرکت های با مالکیت دولتی و خصوصی

وجود ندارد.

خلاصه مقایسه حسابداری دولتی و بازرگانی در یک نگاه

حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی با اینکه در بسیاری از موارد ممکن است مشابه به نظر برسند، اما تفاوت های زیادی دارند .

مواردی که موجب افتراق حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی می شوند به شرح زیر، به طور خلاصه نام برده شده اند:

 1. اهداف و وظایف
 2. نوع حساب ها , صورت های مالی و معادله حسابدای
 3. ارجح بودن قانون نسبت به اصول پذیرفته شده حسابداری
 4. لزوم نگهداری حساب های مستقل در حسابداری دولتی
 5. لزوم نگهداری حساب های بودجه ای در حسابداری دولتی
 6. مبناهای حسابداری
 7. مالکیت
 8. نحوه ثبت دارایی های ثابت و استهلاک آن در حسابداری دولتی
 9. نحوه ارتباط بین درآمدها و هزینه ها

شرکت سپید ارقام امین، نماینده رسمی شرکت سپیدار سیستم و راهکاران ابری همکاران سیستم، شما را در تهیه مناسب ترین نرم افزار حسابداری مشاوره و راهنمایی می کند.

حسابداری خود را به سپیدار ارقام امین بسپارید.

دسته بندی مقاله : آموزش حسابداری

نظرات کاربران