نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار

نرم افزار حسابداری بازرگانی

با استفاده از بسته  نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار سیستم کلیه مراحل خرید و فروش محصولات و کالا ها را ثبت کنید.کنترل دقیق و به روز روی ورودی، خروجی و موجودی محصولات داشته باشید، محاسبات سود و زیان کالا ها را به سادگی انجام دهید و کالای پر سود خود را با فیلترهای متنوع شناسایی کنید. سیستم حسابداری بازرگانی مناسب شرکت‌هایی است که به فعالیت‌های بازرگانی و خرید و فروش کالاها و همچنین صادرات و واردات کلیه‌ی کالاهای مجاز مبادرت دارند. نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار سیستم، بهترین نرم افزار برای کارفرماهایی است که در شرکت های بزرگ و کوجک در حال فعالیت برای انجام محاسبات مالی خوب هستند. در ادامه به صورت خلاصه در مورد ویژگی های آن با شما صحبت می کنیم

 • ثبت فاکتور خرید کالاها و صدور خودکار سند حسابداری خرید
 • ثبت پیش فاکتور و فاکتور فروش کالاها و صدور خودکار سند حسابداری فروش
 • محاسبه خودکار مالیات ارزش افزوده روی هر فاکتور
 • تهیه جدول گردش موجودی کالاها و محاسبه سود هر فاکتور فروش
 • مشاهده مانده برخط مشتریان
 • اعمال انواع تخفیف روی هر سطر یا انتهای فاکتور
 • ثبت حداکثر و حداقل موجودی و دریافت آلارم نقطه سفارش
 • دریافت گزارش سود و زیان به تفکیک هر کالا و در لحظه
 • مدیریت دسترسی در انبار:امکان تفکیک دسترسی ریالی و تعدادی انبار به کاربران بانقش‌های مختلف
 • امکان انجام انبارگردانی و صدور خودکار کسر و اضافه انبار

چرا بسته بازرگانی سپیدار؟

 • ثبت ورود و خروج کالا در انبار با ارتباط آنلاین با دستگاه باسکول؛ سهولت در ثبت اطلاعات انبار
 • درج اطلاعات کالا؛ ثبت 10 مشخصه برای کالا و استفاده از آن در تمامی فرم های انبار و فروش
 • بهبود خدمات پـس از فروش؛ امـکان ثبت سـریال برای کالاهـای دارای خدمات پـس از فروش و نیازمنـدی پیگیری
 • مدیریت دسترسی در انبار؛ امکان تفکیک دسترسی ریالی و تعدادی انبار به کاربران با نقشهای مختلف
 • ارزیابی موجودی کالاها در انبار؛ امکان انجام انبارگردانی و صدور خودکار کسر و اضافه انبار

بسته بازرگانی سپیدار به شما کمک میکند:

 • کالاها را با مالیات و عوارض مربوطه تعریف و محل قرارگیری کالاها را در هر انبار تعیین کنید.
 • به ســادگی فاکتــور فــروش کالاهــا را بــا توجــه بــه آخریــن قیمــت خریــد کالا و فــروش بــه مشــتری، ثبــت و ســند حســابداری آن را صــادر کنیــد.
 • با ثبت یک یا چند رسید دریافت، یک یا چند فاکتور مشتری را تسویه کنید.
 • با ثبت رسید خرید، ورود کالا به انبار را ثبت و وجه آن را پرداخت کنید.
 • با تعیین سقف اعتبار برای هر مشتری، در لحظه ی ثبت فاکتور، اعتبار مشتریان را کنترل کنید.
 • بـا اعلامیـه قیمـت پارامتریـک، امـکان تعییـن قیمـت براسـاس گروه مشـتری، عامـل ردیابی، قیمت هـای مختلـف فـروش هـر کالا را براسـاس ارز دلخـواه یـا نـوع فـروش تعییـن کنید.
 • با تعیین درصد افزایش و کاهش قیمت برای کالا در فاکتورهای صادر شده، حاشیه قیمت فروش خود را کنترل کنید.
 • پس از ثبت فاکتور فروش، خروج خودکار کالا از انبار را انجام دهید و وجه نقد آن را دریافت کنید.
 • بـا تعریـف بسـته ی کالا، مدل هـای مختلف تخفیـف را در بازه های زمانی دلخـواه تعیین کنید.
 • شـفافیت خـود را بـا تامیـن کننـدگان و مشـتریان با امکان تهیه صورت حسـاب طـرف مقابل خریـد و فروش بیشـتر کنید.

نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار برای چه افراد و شرکت هایی مناسب است؟

نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم بازرگانی شامل 4 سیستم حسابداری، دریافت و پرداخت، تامین‌کنندگان و انبار و مشتریان و فروش می‌باشد و پاسخگوی شرکت هایی است که به خرید و فروش کالا و صادرات و واردات مبادرت دارند. این بسته به شکل تک کاربر است و امکان اضافه کردن کاربر نیز هست. همچنین شما امکان ثبت اطلاعات دو شرکت را به شکل مجزا دارید

سپید ارقام امین، نماینده رسمی نرم افزارهای مالی و حسابداری سپیدار سیستم

با خرید نرم افزارهای حسابداری سپیدار سیستم مانند نرم افزار حسابداری تولیدی، پیمانکاری، پخش، بازرگانی و سایر محصولات ارزشمند سپیدار سیستم  از نمایندگی  سپید ارقام امین،

از امتیازات ویژه ای نظیر ارسال رایگان، نصب رایگان و خدمات آموزشی بهره مند شوید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188860340 و 02188860341 تماس بگیرید و یا فرم درخواست دمو رایگان را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند.

 

سؤالات مهم در رابطه با نرم افزار بازرگانی سپیدار سیستم

 • بسته نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار از کدامیک از سیستم ها تشکیل شده است ؟

بسته ی نرم افزار حسابداری بازرگانی سپیدار از 4 نرم افزار اصلی حسابداری شامل نرم افزار حسابداری سپیدار ، نرم افزار دریافت و پرداخت ، نرم افزارتأمین کنندگان و انبار و نرم افزار مشتریان و فروش سپیدار تشکیل شده است.

 • بسته بازرگانی سپیدار چند کاربر را شامل میشود؟

بسته ی بازرگانی سپیدار به صورت پیش فرض تک کاربر است که امکان افزایش تعداد کاربر شبکه به صورت کلاینت برای شرکت ها امکان پذیر است. همچین با خرید قفل مشاهده  امکان استفاده از اطلاعات برای کاربر آفلاین جهت دریافت گزارشات فراهم می شود.