نرم افزار حسابداری خدماتی

نرم افزار حسابداری خدماتی

نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار ثبت دقیق اطلاعات مالی و کنترل میزان ورود و خروج نقدینگی را در اختیارتان قرار میدهد و گزارشهای دقیقی از کسب درآمد خدمات و هزینه های مرتبط، همچنین عملیات مربوط به چکهای دریافتی و پرداختی را برایتان فراهم میکند. گزارشهای به لحظه ای از فروش خدمات میدهد و میتوانید براساس آن اطلاعات مالی منسجم و به هنگامی داشته باشید.

 • کدینگ پیشفرض خدماتی
 • ارائه ی تخفیف در فاکتور فروش خدمات به شکل موردی و برای هر قلم یا برای مبلغ کلی فاکتور فروش
 • تعیین نوع فروش برای خدمات بر اساس پارامترهای مختلف؛ مدیریت فروش خدمات
 • فاکتورهای فروش خدمات را به شکل مستقیم یا از روی پیش فاکتور خدمات ثبت کنید.
 • خدمات را با ماليات و عوارض مربوط به آن تعريف و فایل خرید و فروش فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کنید.
 • تهیه ی دیسکت پرداخت حقوق پرسنل و تسویه حساب کارمندان
 • امکان ارتباط یکپارچه با سیستم تردد پرسنل سپیدار (پایوفای)

چرا بسته خدماتی سپیدار؟

 • تعیین نوع فروش برای خدمات بر اساس پارامترهای مختلف؛ مدیریت فروش خدمات
 • تهیه ی صورت حساب طرف مقابل، دقیق و در لحظه؛ ارتباط شفاف با مشتریان
 • تعیین مدلهای گوناگون پورسانت؛ تعریف واسط و محاسبه ی خودکار پورسانت برمبنای تسویه یا عدم تسویه فاکتور
 • ثبت عملیات مرتبط با چکهای دریافتی و پرداختی؛ مدیریت تمام دریافتها و پرداختها
 • تهیه ی خودکار صورت مغایرت بانکی؛ صرفه جویی در زمان، جلوگیری از دوباره کاری و اشتباهات کاربری
 • محاسبه ی دقیق و سریع هزینه حقوق پرسنل و استهلاک داراییها؛ جزء اصلی بهای تمام شده خدمات

بسته خدماتی سپیدار به شما کمک میکند:

 • با ثبت اعلامیه قیمت، قیمتهای مختلف فروش هر خدمت را همراه با تخفیفات مورد نظر مشخص کنید.
 • به سادگی فاکتور فروش خدمات را با توجه به آخرین اعلامیه قیمت تعیین شده، ثبت و سند حسابداری آن را به شکل خودکار صادر کنید.
 • میتوانید یک یا چند فاکتور را با یک یا چند رسید دریافت از نوع چک، نقد یا واریز تسویه کنید.
 • فاکتورهای فروش خدمات را به شکل مستقیم یا از روی پیش فاکتور خدمات ثبت کنید.
 • خدمات را با مالیات و عوارض مربوط به آن تعریف و فایل خرید و فروش فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تهیه کنید.

نرم افزار حسابداری خدماتی سپیدار برای چه افراد و سازمان هایی مناسب است؟

نرم افزار حسابداری خدماتی سـپیدار بـا 5 سیسـتم حسـابداری، دریافـت و پرداخـت، حقـوق و دسـتمزد، دارایـی ثابـت و فـروش خدماتـی، پاسـخگوی شـرکتهای خدماتـی متوسـط و کوچـک اسـت.

سپید ارقام امین، نماینده رسمی نرم افزارهای مالی و حسابداری سپیدار سیستم

با خرید نرم افزارهای حسابداری سپیدار سیستم مانند نرم افزار حسابداری تولیدی، پیمانکاری، پخش، بازرگانی و سایر محصولات ارزشمند سپیدار سیستم  از نمایندگی  سپید ارقام امین،

از امتیازات ویژه ای نظیر ارسال رایگان، نصب رایگان و خدمات آموزشی بهره مند شوید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188860340 و 02188860341 تماس بگیرید و یا فرم درخواست دمو رایگان را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند.