حساب پرونده اطلاعات مالی

حساب T

حساب چیست؟

حسابداران جهت ثبت و نگهداری رویدادهای مربوط به هر یک از اطلاعات مالی، از پرونده مخصوصی به نام  حساب” استفاده می کنند. بنابراین، هر یک از اطلاعات مالی مانند صندوق، بانک، سرمایه، هزینه حقوق، درآمد حمل و نقل، حسابهای پرداختنی و غیره دارای پرونده یا حساب جداگانه ای است.

“حساب” پرونده خاصی است که در آن، فقط دو نوع عمل یعنی افزایش یا کاهش، قابل ثبت است.

حسابداران برای سهولت در نتیجه گیری از ثبت ها و جدا کردن افزایش ها و کاهش های یک حساب، از یک فرم T شکل جهت نمایش ارقام استفاده کرده اند که به آن “حساب تی” گفته می شود.

البته امروزه نمایش و استفاده از آن به صورت T فقط جنبه آموزشی داشته و فرم واقعی آن که مورد استفاده موسسات قرار می گیرد، شکلی گسترده تر از T است.

 

هر حساب T دارای مشخصات زیر است:

  • عنوان حساب که در بالای T نوشته می شود.
  • طرف راست حساب که در مورد همه حسابها به صورت قراردادی “بدهکار” نامیده می شود.
  • طرف چپ حساب که در مورد همه حسابها به صورت قراردادی “بستانکار” نامیده می شود.

 

حسابهای موجود در یک موسسه را از جهتی می توان به دو دسته تقسیم نمود :

حسابهای دائمی

این حسابها همانطوری که از نامشان پیداست ، دائمی هستند.

یعنی  فقط مربوط به یک دوره مالی نبوده ، مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال می یابد .

حسابهای ترازنامه ، از نوع حسابهای دائمی می باشند و در پایان هر دوره مالی مانده گیری می شوند.

سپس مانده های جدید در ترازنامه پایان دوره منعکس گردیده ، به دوره مالی بعد نقل می گردند.

به حسابهای دائمی ، حسابهای واقعی نیز گفته می شود .

 

حسابهای موقتی

این حسابها که حسابهای اسمی نیز خوانده می شوند با پایان یافتن دوره مالی بسته شده در نتیجه مانده آنها به دوره مالی بعد انتقال نمی یابد.

کلمه موقتی ، توصیف کننده خوبی برای این حسابهاست زیرا آنها فقط در طی یک دوره مالی و به منظور طبقه بندی و محاسبه تغییرات حاصله در حساب حقوق صاحبان سرمایه افتتاح گردیده .

در طی این مدت ، تنها افزایشها را نشان می دهند و نمی توانند کاهشها را نشان دهند و سر انجام در پایان دوره مالی نیز بسته می شوند .

حسابهای مربوط به صورت سود و زیان جزء حسابهای موقتی می باشند.

زیرا همانطوری که گفته شد مانده این حسابها ( درآمد فروش ، خرید ، هزینه های مستقیم خرید ، برگشت از فروش و تخفیفات ، برگشت از خرید و تخفیفات ، تخفیفات نقدی خرید و فروش و کلیه هزینه ها ) به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند .

مانده حساب اخیر ، سود یا زیان ویژه دوره مالی است که به حساب سرمایه انتقال می یابد.

در نتیجه در پایان دوره مالی مانده ای از این حسابها وجود ندارد که به دوره مالی بعد منتقل گردد.

سپید ارقام امین، نماینده رسمی نرم افزارهای مالی و حسابداری سپیدار سیستم

با خرید نرم افزارهای حسابداری سپیدار سیستم مانند نرم افزار حسابداری تولیدی، پیمانکاری، پخش، بازرگانی و سایر محصولات ارزشمند سپیدار سیستم  از نمایندگی  سپید ارقام امین،

از امتیازات ویژه ای نظیر ارسال رایگان، نصب رایگان و خدمات آموزشی بهره مند شوید

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۸۸۶۰۳۴۰ و ۰۲۱۸۸۸۶۰۳۴۱ تماس بگیرید و یا فرم درخواست دمو رایگان را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان با شما تماس بگیرند.

دسته بندی مقاله : آموزش حسابداری

نظرات کاربران